Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина

  • Главная
  • Гармонизация содержания образовательных программ с образовательными программами ведущих казахстанских вузов

Гармонизация содержания образовательных программ с образовательными программами ведущих казахстанских вузов

Математика және физика кафедрасының білім беру бағдарламасы мен Қазақстанның басқа жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасы мазмұндарының үйлесімділігі

   5В012600-Математика-Физика және 5В012800 – Физика-Информатика мамандықтарының білім беру бағдарламаларының мазмұны еңбек нарығы және жұмыс берушілердің қажеттіліктерін сәйкесінше қамтамасыз етеді.
     Математика - Физика және Физика-Информатика мамандықтарының білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру мақсатында Қазақстанның басқа жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары мазмұнымен салыстырмалы талдау жұмыстары жүргізіледі.
  5В012600-Математика-Физика және 5В012800 – Физика-Информатика мамандықтары білім беру бағдарламаларын А.Байтұрсынов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің білім беру бағдарламаларымен сәйкестігі қарастырылды. Аталған ЖОО бірдей типтік бағдарламаға негізделген білім беру бағдарламалары (ҚР БҒМ 12.06.2017 жылғы №270 бұйрығы бойынша ) бойынша жасалған. Талдау барысында аталған бағдарламаларда айырмашылық аз болды. Айырмашылық тек таңдау пәндерінің атауларында, ал ішкі мазмұны сәйкес келеді.

Talk to us

87143072488