Аркалыкский государственный педагогический институт им. Ы. Алтынсарина

Новинки фонда

Новинки фонда на 01.01.2018 

Автор

Название

Год

Город

Язык

Кол-во

Кемеңгер Қ.

Әлихан әлемі: Көрсеткіш.-

2016

Алматы

Каз.

2

Оспанұлы С.

Ақындар әлемі: Жинақ.

2017

Қостанай

Каз.

2

Омарова Р.С.

Бабалар жолы – нұрлы жол: Рухани-танымдық құрал.

2017

Астана

Каз.

40

Омарова Р.С.

Адамның психикалық энергиясының құпия мүмкіндіктері: Рухани-танымдық құрал.

2016

Астана

Каз.

3

Қайдасов Ж.

Мектеп математика курсы бойынша есеп шығару практикумы: Оқу құралы

2017

Алматы

Каз.

3

Кенжетаева Т.Ж., Хусман С.

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал.

2017

Алматы

Каз.

10

Жұмабеков Ә.Ә.

Геоэкология: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

25

Бұлақбаева М.К.

Педагог мамандығына кіріспе: Оқу құралы.-

2017

Алматы

Каз.

25

Құраст.: Ғ.М.Ниязова, М.С.Таңжарықова; Р.С.Тоғанақова.

Қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық әдістері: Оқу-әдіс. құрал

2017

Алматы

Каз.

15

Садирова К.Қ.

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

25

Дәуренбекова Ш.Ж.

Эмбриология негіздері: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

25

Қоңырбаева С.С.

Этномәдени құндылықтар негізінде отбасылық өмірге даярлау: Монография.

2016

Алматы

Каз.

10

Атығаева К.М.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: Оқу-әдіс. құрал.

2017

Алматы

Каз.

15

Тілеуова А.З., Тәңірбергенова Г.К.

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі: Оқу құралы.-

2017

Алматы

Каз.

25

Адамқұлов Н.М.

Оқушыларды қолөнерге үйрету әдістемесі: Оқулық.

2017

Алматы

Каз.

20

Асқарова С.А., Күлекенова Ж.Ғ.

Студенттерді педагогикалық және диплом алды практикасына дайындауға арн. оқу-әдіс. құралы.

2017

Алматы

Каз.

20

Ниязова Ғ.М.

ХХ ғасыр басындағы  қазақ әдебиеті тарихы курсы бойынша тесттер және глоссарий жинағы.

2017

Алматы

Каз.

15

Ауталипова У.И., Бапаева С.Т.

Практикалық психологияның теориялық-әдістемелік негіздері: Оқу құралы.-

2017

Алматы

Каз.

20

Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш.

Ландшафттану: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

20

Құраст.: А.З.Тілеуова; Г.К.Тәңірбергенова.

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» курсынан тесттер жинағы

2017

Алматы

Каз.

10

Ниязова Ғ.М.

Жоғарғы оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

20

Жиенбаева С.Н.

Мектепалды балаларының еңбек іс-әрекеті тәжірибесін қалыптастырудың  теориясы мен әдістемесі: Монография.

2017

Алматы

Каз.

25

Izbassarova R.Sh., Zhumagulova K.A

Methodology of teaching biology: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

20

Abdulkarimova G.A., Dudysheva E.V.

Technologies of Criteria-Based Assessment: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

25

Seitenova G.Zh., Turtubayeva M.O.

Organic chemistry: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

20

Sambetbaeva A.K., Azanov N.P., Zhumanbaeva A.M.

Fundamentals of information systems: Textbook.-

2016

Almaty

Анг.

20

Bidaybekov Y.Y., Kamalova G.B., Kaliyeva K.A.

Mathematical modeling and numerical methods: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

25

Ibrayev A.Kh., Iskakova A.M.

Technological measurements and devices: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

15

Nazarbekova S. and etc.

Inorganic Chemistry. Chemistry of elements: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

15

Besterekov U.B., Yeskendirova M.M., Seitmagzimova G. M.

Chemistry and Technology of Inorganic Substances: Textbook.-

2016

Almaty

Анг.

15

Manapov N.T.

Computer chemistry: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

10

Duisebekova K.S., Kopbossyn L.S.

Database in IS: Textbook.

2016

Almaty

Анг.

20

Левченко Т.А., Жубандыкова А.М.

Теория и методика развития изобразительного творчества дошкольников: Учеб. пособ.

2017

Алматы

Рус.

20

Тілеуова А.З.

Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялар: Дәрістер курсы.

2017

Алматы

Каз.

15

Ниязова Ғ.М., Ұлықпанова Ә.Ж.

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі курсы бойынша тесттер жинағы, глоссарий: Жинақ.

2017

Алматы

Каз.

25

Қағазбаева Ә.К.

Оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын дамыту: Оқу-әдіс. құрал.

2017

Алматы

Каз.

20

Исабаева С.Н., Дуйсекова Н.Б.

Компьютерлік дизайн курсына арналған практикум: Оқу құралы.,

2017

Алматы

Каз.

20

Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш.

Өлкетану: Оқу құралы.-

2017

Алматы

Каз.

20

Курбаналиев Б.У.

Бейнелеу өнері сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру: Оқу құралы

2017

Алматы

Каз.

10

Бұлақбаева М.К.

Педагогикалық шеберлік негіздері: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

20

Елшібаева К.Ғ.

Балаларға өзара әсер етудің тиімді жолдары: Кешенді бағдарлама.

2016

Алматы

Каз.

15

Қарсыбаева Р.К.

Педагогикалық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру: Монография.

2017

Алматы

Каз.

20

Елшібаева К.Ғ.

Психологиялық кеңес жүргізудегі отбасылық социограмма.

2017

Алматы

Каз.

25

Дүйсенбаев А.Қ.

Психология: Оқу құралы.-

2017

Алматы

Каз.

15

Дауренбекова Ш.Ж.

Флора и фауна мира: Учеб. пособ.

2017

Алматы

Каз.

20

Дәуренбекова Ш.Ж.

Әлемнің флорасы мен фаунасы: Оқу-әдіс. құрал.

2017

Алматы

Каз.

15

Ниязова Ғ.М.

Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық идея: Дәрістер курсы.

2017

Алматы

Каз.

25

Мұхтаров Ә.Қ., Нұрғазы Қ.Ш.

Биохимия: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

15

Қасқатаева Б.Р.

Математика бастауыш курс негіздері: Оқу құралы.

2017

Алматы

Каз.

10

Ескендіров А.Е.

Жаһан таныған жеті тұлға: Тарихи-танымдық баян.

2017

Алматы

Каз.

20

Оспанов С.

Неугасимое пламя: Сб.

2016

Костанай

Рус.

30

Омарұлы Елдес Құраст.: М.Шуақаев, А.Шаяхмет.-

Шығармалары

2017

Астана

Каз.

45

Озғанбай Ө.

Жарық жұлдыздар.

2017

Ақтөбе

Каз.

20

Авт.-сост.: Р.Е.Бермағамбет.

Сборник тестов по дисциплине «Основы права»: Учеб.-практ. пособ.

2016

Аркалык

Рус.

70

Құраст.: Ж.Е.Ахатова, С.С.Байзакова, П.С.Ажибекова.

3D Studio Max үш өлшемді анимациялық программасы: Ғыл.-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

21

Құраст.: Д.Т.Култанов.

Мектептегі тәжірибені ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу әдістемесі: Оқу-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

30

Құраст.: Г.Н.Сафаргалиева

Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәнді оқыту әдістемесі пәнінен тест жинағы: Әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

5

Құраст.: Г.К.Айдарова, А.Ә.Абдуллина.

Жас маманға жәрдем: Көмекші құрал.

2016

Арқалық

Каз.

5

Құраст.: Г.Н.Сафаргалиева, С.Қ.Бейсенбаев.

Шағын жинақты мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын жоспарлау әдістемесі: Әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

4

Сост.: З.Ш.Колдасбаева.

Тесты по дисциплинам «Методика преподавания русского языка» и «Методика преподавания литературы»: Учеб.-метод. пособ.

2017

Аркалык

Рус.

5

Құраст.: А.М.Алматова, А.Б.Конусова

12 жылдық білім беретін мектептерде информатиканы оқыту әдістемесі: Оқу-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

6

Құраст.: Ж.Е.Ахатова, К.С.Шонгалова, С.А.Жамалова.

Ақпаратты кодтау негіздері пәні бойынша тәжірибелік жұмыстар жинағы: Оқу-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

30

Алматова А.М., Конусова А.Б., Алимгереева Г.Е.

Blender 3D программасы: Оқу-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

30

Құраст.: А.М.Алматова, С.А.Жамалова.

Информатиканың теориялық негіздері: Оқу-әдіс. нұсқ. /

2016

Арқалық

Каз.

30

Құраст.: С.С.Байзакова, К.С.Шонгалова, С.А.Жамалова.

Lazarus ортасында бағдарламалау негіздері: Оқу-әдіс. нұсқ. /

2017

Арқалық

Каз.

30

Құраст.: К.А.Сарсенбаева, Э.Б.Сактаганова, Р.Е.Бермағамбет

«Білім беру жүйесіндегі менеджмент» пәні бойынша тестілер жинағы: Оқу-әдіс. құрал

2016

Арқалық

Каз.

30

Сост.: Р.Е.Бермағамбет, К.А.Сарсенбаева, Э.Б.Сактаганова

Сборник тестов по дисциплине «Менеджмент в системе образования»: Учеб.-метод. пособ.

2017

Аркалык

Рус.

10

Ауезова Ш.С.

С.Аманжоловтың лингвистикалық мұрасы: Оқу-әдіс. құрал.-

2017

Арқалық

Каз.

5

Құраст.: Г.С.Штатбаева.

Дене шынықтыру және спорт мамандығына арналған ағылшын тілі: Оқу-әдіс. құрал

2017

Арқалық

Каз.

5

Ахатова Ж.Е., Алиева Г.С.

«Сандық әдістер» пәнінен зертханалық жұмыстар жинағы: Оқу-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

20

Құраст. Н.И.Есимханова ж.б.

Қазақстан тарихы бойынша қазақша-орысша-ағылшынша терминдер сөздігі: Оқу анық. құрал

2016

Арқалық

Каз.

30

Алиева Г.С.

Білім берудегі сандық технологиялар пәнінен тәжірибелік жұмыстар: Оқу-әдіс. нұсқ. /А.Б.Конусова, П.С.Ажибекова.

2017

Арқалық

Каз.

10

Құраст.: К.К.Досмагулова.

Химиядан ақпараттық технологияларды қолдану әдістері: Оқу-әдіс. нұсқ.

2017

Арқалық

Каз.

30

Құраст.: С.Д.Джакетова.

Аналитикалық геометриядан типтік есептер жинағы: Оқу-әдіс. нұсқау

2017

Арқалық

Каз.

25

Құраст.: А.С.Шонгалова.

Неміс тілі пәні бойынша мәтіндер мен тапсырмалар жинағы (Математика маман. студ. арн.): Оқу-әдіс. құрал

2017

Арқалық

Каз.

15

Сост.: Р.Е.Бермағамбет, А.Е.Ибрагим, Б.Қ.Сапарбек.

Казахско-русско-английский, рус-каз-англ, англ-каз-рус глоссарий образовательно-правовых терминов и понятий: Учеб.-метод. пособ.

2018

Аркалык

Рус.

15

Құраст.: С.Д.Джакетова.

Аналитикалық геометриядан дәрістер жинағы: Оқу-әдіс. нұсқау

2018

Арқалық

Каз.

30

Құраст.: Ж.Е.Ахатова, К.С.Шонгалова.

Оңтайландыру есептерін шешу әдістерінің алгоритмдері мен программалары: ОҚу-әдіс. нұсқау

2017

Арқалық

Каз.

15

Ахметов А.Қ.

Студенттердің жалпы физика курсынан өз бетімен орындайтын жұмыстары. Электродинамика: Оқу құралы.

1994

Алматы

Каз.

30

Ахметов А.Қ., Ахметова Ә.А., Қабақова Т.А.

Электротехниканың теориялық негіздері. Т 3. Электромагниттік өріс теориясы: Оқулық.

2007

Астана

Каз.

20

Ахметов А.Қ.

Кванттық физика: Оқу құралы.

2003

Астана

Каз.

9

Ахметов А.Қ.

Физика: Оқулық.-

2000

Алматы

Каз.

4

Ларин С.В.

Компьютерная анимация в среде GeoGebra на уроках математики: Учеб. пособ.-

2015

Ростов-н/Д.

Рус.

7

Ларин С.В.

Числовые системы: Учеб. пособ.

2017

М.,

Рус.

12

Ларин С.В.

Алгебра и теория чисел. Группы, кольца и поля: Учеб. пособ.

2018

М.,

Рус.

5

Қуандық Е.С.

Қазақ елінің тарихы. XIV-XX ғ.ғ.: Оқу құралы.

2015

Алматы

Каз.

1

Edited by G.Balakayeva; P.Ezhichelvan; C.Phillips.

Experience of Team Projects within the Kazakhstan Higher Educational Framework: Науч. изд.

2018

Almaty

Анг.

50

Майерс Д.,

Туенж Ж.

Әлеуметтік психология: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

2

Шульц Д.П., Шульц С.Э.

Қазіргі психология тарихы: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

96

Аронсон Э.

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

96

Гриффин Р.

Менеджмент: Оқулық.-

2018

Алматы

Каз.

100

Куратко Д.Ф.

Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

96

Мэнкью Грегори Н., Тейлор Марк П.

Экономикс: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

96

Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С.

Әлеуметтану негіздері: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

96

Ритцер Д., Степницки Д.

Әлеуметтану теориясы: Оқулық.

2018

Алматы

Каз.

96

Шваб Клаус.

Төртінші индустриялық революция.

2018

Алматы

Каз.

96

Джонстон Д.

Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: Жинақ.

2018

Алматы

Каз.

96

Talk to us

87143072488