Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

Академиялық бағдарламалар, әдістемелік және ғылыми жұмыс офисі

Жұмабаева Сәния Бақытжанқызы

Академиялық бағдарламалар, әдістемелік және ғылыми жұмыс офисінің бастығы

Тел.: 8 (71430) 7-13-81

Қызметі:

 • институт факультеттерінің барлық мамандықтарын мемлекеттік жоғары білім стандартымен қамтамасыз ету;
 • мамандықтар бойынша оқу жұмыс жоспарының орындалуын қадағалау;
 • жаңа оқу жылының сағат пен педагогикалық жүктемелерінің бөлінуін қадағалау;
 • қаржы –экономикалық бөліммен бірлесе отырып ПОҚ-ның штаттық жүктемелерінің, институттың Ғылыми кеңесінің шешімдерінің орындалуын қадағалау;
 • институт ПОҚ-ның оқу жүктемелерінің, концертмейстерлердің семестр және оқу жылына арналған құжаттарының, дұрыс толтыруын қадағалау;
 • деканат, кафедраларға, әдістемелік көмек көрсетіп, оның орындалуын қадағалау;
 • институт оқытушыларының дайындаған оқулықтарын, оқу құралдарын, лекция курстарын, оқу -әдістемелік және басқа да материалдарын баспаға дайындауды ұйымдастыру.
 • оқу үрдісін жандандыру мақсатында әр түрлі инновациялық оқыту жүйесін енгізу және дамыту жұмыстарын жүргізу;
 • құрылымдық бөлім жұмыстарын, маман дайындау барысында өтілген дәрістердің сапасын, жоғары білім стандартының талаптарын орындау, тексеру қортындысы бойынша анықтама дайындауды ұйымдастыру;
 • әр оқу жылына жасалған оқу -әдістемелік құжаттарды, деканат және кафедралардың жұмыс жоспарлары негізінде уақытында құрылған бақылауды жүзеге асыру;
 • мемлекеттік емтихан есебін бақылау және диплом жобасын қорғаудағы құжатардың рәсімделуі мен есебін қадағалау;
 • институт құрылымының үлгі құжаттарын уақытында дайындау және қамтамассыз ету;
 • жоғары мекеме мен ректорат құжаттарының келісімімен оқу, педагогикалық, өндірістік, диплом алдындағы тәжірибелерді өткізуге басшылық жасау;
 • жаңа база анықтауда кафедра жұмысын студенттермен тікелей байланыста ұйымдастыру;
 • оқу жоспарына сәйкес барлық мамандықтар бойынша өткізілетін тәжірибенің барлық түріне базалық мекемелер және құрылымдармен жыл сайын келісім-шарт жасасып, оны қортындылау;
 • кәсіптік (өндірістік,оқу, педагогикалық және т.б.) тәжірибелердің кәсіптендіруші кафедралармен келісілген және бекітілген бағдарламаларын жүзеге асырылуын уақытында қадағалау;
 • студенттердің тәжірибеден өз уақытында өтуін, кесте құрылуын және жетекшілік жасайтын оқытушылардың тәжірибе өтетін орынға баруды қадағалауды жүзеге асыру;
 • тәжірибе жетекшілерінен есеп алады, кафедра, деканат және студенттермен тәжірибе өткізетін жекелеген оқытушылардың жұмысын қадағалау және орындалуы туралы мәлімет енгізу;
 • мамандықтарда өткізілген тәжірибе қортындысы бойынша конференция өткізуді ұйымдастыру;
 • институттың Ғылыми Кеңесі, ректорат мәжілісінде тәжірибенің жылдық қортынды есебі туралы мәлімдеме жасау;
 • бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалау;
 • жас мамандардың өндірістерде, ұйымдарда, мекемелерде тәжірибе алмасуы туралы деканат пен бітіруші кафедралардың ақпараттарын талдау және қортындылау.

Міндеттері:

 • Оқу - әдістемелік бөлімнің негізгі міндеті: «Оқу үдерісі», «Оқу әдістемелік жұмыс»  процедураларының талаптарын сақтау және оқытудың кредиттік технологиясының ережелеріне сәйкес оқыту үдерісін ұйымдастыру болып табылады.
 • Бәсекеге қабілетті  және сапалы мамандарды дайындауда оқу үрдісін оқу әдістемелік жағынан қамтамассыз етуді жетілдіру. МЖББ С-ға сәйкес, оқу әдістемелік жұмыс түрлеріне қарай құрылымдарға әдістемелік нұсқаулықтарды енгізуді бекіту. 
 • Бәсекеге қабілетті және жоғары білікті мамандарды даярлау, сапасын жетілдіру. 
 • Білім беру үдерісінің қолданыстағы, технологиялардың, әдістері, құрамдары мен нысандарын енгізу және  жетілдіру.

Бөлімше құрамына кіретіндер:

Gulim

Бейсенова Гүлім Төлегенқызы 

Академиялық бағдарламалар және әдістемелік жұмыс офис маманы

 

Ахатова Сымбат Жұматайқызы 

Академиялық бағдарламалар және әдістемелік жұмыс офис маманы

Қысқаша тарихи мәлімет:

Академиялық бағдарламалар және әдістемелік жұмыс офисі 1972 жылдан бері жұмысын бастады. 28.11.2007 жылғы № 584-к бұйрығы негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру және дүниетанымды қалыптастыру басқармасы құрылды. Оқу әдістеме бөлімі көрсетілген  басқарма құрамында болды. 2009 жылдың қазанынан  оқу басқармасы жабылып, оқу- әдістемелік бөлім өз қызметін жалғастыруда.

 

Talk to us

87143072488